„IDEÁLIS JÖVŐ AJÁNDÉKBA TŐLÜNK, NEKED” című projekt sajtótájékoztató


A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás EFOP-1.4.2-16-2016-00024 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című felhívására benyújtott pályázatával 399,37 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaiknak megsegítése. A 2022 szeptember 29-én megtartott sajtótájékoztató helyszíne a Tiszafüredi Ifjúsági és Közösségi Ház volt. A projekt innovatív fejlesztési mentora, Hegyi Lilla a Gyerekesély Bizottság munkájáról és elért eredményeiről tartott tájékoztatót a sajtó megjelent munkatársainak.

A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás EFOP-1.4.2-16-2016-00024 kódszámú „Ideális Jövő Ajándékba Tőlünk, Neked” elnevezésű pályázatának következő sajtótájékoztatója 2022. szeptember 29-én került megszervezésre az Ifjúsági és Közösségi Házban, Tiszafüreden. Ezen alkalommal Hegyi Lilla, a pályázat innovatív fejlesztési mentora ismertette a Gyerekesély Bizottság munkáját, működését és sikereit.

A Gyerekesély Bizottság működése a Gyerekesély irodában biztosított, a Tiszafüred Kossuth tér 1. szám alatt. A Bizottság egy konzultatív testület, amely együttműködik a járás településeinek önkormányzataival. Tagjai meghatározott személyek lehetnek, mint például a projekt munkatársai, projekt menedzser, szakterületi koordinátorok, szakmai vezető vagy a járás településein dolgozó jelzőrendszeri tagok. Első ülésüket 2018 szeptemberében tartották meg és jelenleg 18 ülésen vannak túl. Lehetőségük volt albizottság létrehozására, mellyel éltek a megvalósítók, ezáltal a felmerülő krízis helyzetekre hamarabb tudnak reagálni. A Gyerekesély Bizottság és a hozzákapcsolódó projektelemek, mint az innovatív fejlesztés és a krízis alap működésével egy olyan kézzelfogható segítségnyújtás tud megvalósulni, amelyre eddig nem volt lehetőség.

Hegyi Lilla elmondta, hogy eddig 130 fő bevonására került sor a járás településein élő családok közül.

A családok tárgyi eszközökként használatra kaptak kombinált hűtőszekrényeket, gáztűzhelyeket, automata mosógépeket, forgótárcsás mosógépeket és centrifugákat, kandallókat, vízmelegítő bojlereket, bébi inhalátorokat, oxigénszintmérőket, bicikliket, laptopokat, speciális járássegítőt. Természetben nyújtott támogatások voltak a teljesség igénye nélkül például az iskolakezdési támogatás, tábori költség megtérítése, kollégiumi díjhátralék kifizetésében segítségnyújtás, ételallergiás gyermek esetében vásárlási utalvány vagy a logopédiai foglalkozás megtérítése. Ez a projektelem lehetőséget biztosított arra, hogy a családok valós szükségleteire reagálva tudjanak segíteni.

A segítségkérés menete a formanyomtatvány kitöltésével indul, amely beérkezik a mentorhoz, aki felveszi a családdal a kapcsolatot, időpontot egyeztet a családlátogatásra, ahol egy környezettanulmányt készít. A mentor a Bizottság elé felterjeszti a kérelmet, ahol döntés majd határozat születik és később a tárgy vagy juttatás átadására kerül sor és minden esetben nyomon követés zajlik a rendeltetésszerű használat érdekében. Az innovatív fejlesztési mentor elmondta, hogy a családok nagy becsben tartják a megkapott tárgyi eszközöket és pozitívumként számolnak be a segítségnyújtásról.

 

Sajtótájékoztató a Gyerekesély Bizottság munkájáról, működéséről és sikereiről.