Tájékoztató projekt zárásról

A közösségi ház egy olyan közösségi tér, mely felzárkózási, integrációs és közösségi célokat megvalósítva, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának leginkább kitett célcsoportok – a romák, a mély szegénységben élők és a szegénységben
élő gyermekes családok – helyzetének javítását szolgálja. A fejlesztés egy használaton kívüli, több éve kihasználatlan, de mégis frekventált helyen található önkormányzati ingatlanon valósult meg, mely bérlakásként funkcionált. A ház és szolgáltatásainak legfontosabb funkciója, hogy mindenki számára nyitott közösségi ház funkciót töltsön be, ami a helyi program „bázisa”, amelyre ráépíthetők a közösség erősítését (szocializáció, gazdasági boldogulás, társadalmi részvétel, társadalmi kontroll, kölcsönösség) támogató beavatkozások, mint például a szülők és gyerekek szabadidejének értelmes, szervezett kitöltését szolgáló elfoglaltságok. Továbbá komfortszolgáltatásokat is biztosítunk, úgy, mint fürdés, mosás, főzés a rászorulók részére. A többfunkciós, komplex szolgáltatásokat biztosító épület a célcsoport számára könnyen megközelíthető és elérhető, mivel néhány száz méteres körzeten belül találhatók oktatási intézmények és tömegközlekedési megállóhelyek.

A beruházás megvalósítása után a közösségi ház működtetése 1 fő közösségi ház vezető és 1 fő közösségi munkatárs foglalkoztatásával valósul meg, munkájukat önkéntesek is segítik. Ezzel párhuzamosan Tiszaszentimre településen is működik egy közösségi ház. Az épület felújítása mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a célcsoport szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló eszközök beszerzésére is. A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják. A hátrányos helyzetű családok kikapcsolódási lehetőségeit is szeretnénk javítani és szélesíteni a közösségi ház adta lehetőségekkel. Az intézmény férőhely kapacitása 80 fő. Célunk, hogy egy felszerelt, modern, a célcsoport érdekeit maximálisan kiszolgáló, hosszú távon fenntartható Ifjúsági és közösségi ház tudjon működni Tiszafüreden.

Ifjúsági és közösségi ház kialakítása Tiszafüreden