A közösségi ház egy olyan közösségi tér, mely felzárkózási, integrációs és közösségi célokat megvalósítva, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának leginkább kitett célcsoportok – a romák, a mélyszegénységben élők és a szegénységben élő gyermekes családok – helyzetének javítását szolgálja. A fejlesztés egy használaton kívüli, több éve kihasználatlan, de mégis frekventált helyen található önkormányzati ingatlanon valósult meg, mely bérlakásként funkcionált.

A ház és szolgáltatásainak legfontosabb funkciója, hogy mindenki számára nyitott közösségi ház funkciót töltsön be, ami a helyi program „bázisa”, amelyre ráépíthetők a közösség erősítését (szocializáció, gazdasági boldogulás, társadalmi részvétel, társadalmi kontroll, kölcsönösség) támogató beavatkozások, mint például a szülők és gyerekek szabadidejének értelmes, szervezett kitöltését szolgáló elfoglaltságok. Továbbá komfortszolgáltatásokat is biztosítunk, úgy, mint fürdés, mosás, főzés a rászorulók részére. A többfunkciós, komplex szolgáltatásokat biztosító épület a célcsoport számára könnyen megközelíthető és elérhető, mivel néhány száz méteres körzeten belül találhatók oktatási intézmények és tömegközlekedési megállóhelyek.

Ünnepélyes keretek között adhattuk át az Ifjúsági és Közösségi Házat