EFOP-1.4.2-16-2016-00024

„Ideális jövő ajándékba Tőlünk, Neked”

Álláshirdetés

Családi mentor munkakör Pályázat kiírója: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás

Munkavégzés helye: Nagyiván Község közigazgatási területe Munkaviszony időtartama: határozott idejű 2022. szeptember 30-ig. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • elősegítése, hogy a családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe pozitív irányba alakuljon,
 • szoros együttműködés a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szervezetekkel, intézményekkel,
 • hátrányos helyzetű családok kapcsolattartásának megkönnyítése, erősítése,
 • képessé tegyék az óvodásokat, diákokat és családjaikat, oktatókat és másokat, hogy elérjék és hatékonyan kihasználják az óvoda, az iskola és a közösség erőforrásait,
 • a család egészére ható, személyre szabott és „otthonközeli” szolgáltatások nyújtása, közvetítése,
 • a mentor képes legyen segíteni és megerősíteni a szegénységben élőket. Illetmény és juttatások: bruttó 120.000,- Ft.
  Pályázati feltételek:
  • minimum befejezett szakiskolai végzettség (középszintű végzettség)
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,

Elvárt kompetenciák:

 • empátia,
 • kiváló szintű kommunikációs készség,
 • önállóság, terhelhetőség, felelősségtudat. Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylést igazoló dokumentum másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig való kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23. A pályázattal kapcsolatosan további információt Csesznok Adrienn nyújt, a 20/350-3853 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Gyerekesély Iroda 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. III. emelet címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Családi mentor”. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Gyerekesély Iroda szakmai vezetője bírálja el, melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
  A pályázati kiírás közzététele egyéb felületeken is folyamatos.
Álláshirdetés!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.