2019.02.20.
2019.03.20.

Ø  Szakmaközi hálózatok működtetése

 

A programelem célja a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik szükségleteihez igazodó feladatellátásra. A szakmaközi hálózat munkájába bevontuk és bevonjuk mindazokat a szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, hálózatokat, amelyek a szakemberek munkáját hatékonyan segíthetik. A szakmaközi hálózat fejlesztése érdekében megszervezésre kerültek esetmegbeszélések, tapasztalatcserék, szakmai műhelyek.

A segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben”való megbeszélése szükséges annak érdekében, hogy az esethozó segítséget kapjon személyes érzelmeinek megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához.

A segítő és kliense közötti kapcsolat, a személyes problémák, az érzelmi-indulati tényezők megbeszélése nagyon fontos, mivel a segítő „kiadhatja” magából a felgyülemlett indulatokat, a „több szem többet lát” elv alapján pedig több más szemszögből tekinthet ugyanarra az esetre, a probléma megoldásához új ötleteket kaphat.

Az esetmegbeszélés során a segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat kínálhat a továbblépésre. Az esetvitel folyamán rendszeresen értékelni kell a problémamegoldó folyamatot, megbeszélni a sikeresség/sikertelenség okait, a nehézségeket, kudarcokat, eredményeket.

 

Az esetmegbeszélés során szükséges a team folyamatos értékelő visszajelzése, a felmerülő problémák megoldásához nyújtott segítsége. Megvalósult esetmegbeszélés 2018.10.10., 2019.01.31., 2019.03.26. időpontban.

 

A tapasztalatcsere során elsősorban a működő szakmai kapcsolatok erősítése, a helyben elérhető és a helyben nem elérhető szolgáltatások ismertetése volt a cél. Megvalósult tapasztalatcsere két alkalommal 2019.02.20-án és 2019.03.20-án az óvoda és az általános iskola hivatalos helységében.

Szakmai műhelyek szervezésére 7 alkalommal került sor. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó azonos szakterületen dolgozó szakemberek számára folyamatos.

Szakmaközi hálózatok működtetése

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.