Ø    A Gyerekesély Iroda működtetése

 

A Gyerekesély Bizottság 14 főből áll, Tiszafüred járás tekintetében. Tiszafüred, valamint további 6 település tartozik hozzá: Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre és Tiszaderzs.  Tagjait különböző területekről érkező szakemberek alkotják, pont azért, hogy minél szélesebb perspektívában tudják látni a járásban élők helyzetét.

A bizottság fő céljai:

  • A gyermekszegénység elleni küzdelem területén komplex gyermek – és ifjúság politikát valósíthasson meg a járásban.
  • Elősegíti a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minőségének, eredményességének és elérhetőségének javítását.
  • Segít, hogy megerősödhessen a családok és a járási szereplők részvétele a gyermekszegénység megelőzését és leküzdését szolgáló stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában.
  • A gyermekszegénység megelőzésének és felszámolásának kérdésköre horizontális szempontként jelenjen meg a járásban, ennek érdekében közreműködik a helyi szükségleteken alapuló- a gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének javítása érdekét szolgáló – térségi fejlesztések megalapozásában, a gyerekirodával, a többcélú kistérségi társulással és a projekt megvalósítóival együttműködve.

 

A város, és az intézményfenntartók is fontosnak tartják a hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozását. Tiszafüreden kiemelt terület a gyermekek számára biztosított tehetséggondozás, gyermekétkeztetés, valamint a gyermekek – szülők közös programok szervezése. Szükséges a szülők szociális segítését, konfliktuskezelési terápiáját igénylő törekvéseket figyelembe venni.

Az alapvető célunk, hogy a hiányzó szolgáltatásokat megteremtsük, valamint a meglévő szolgáltatások minőségének megtartása továbbá javítása. Olyan szolgáltató rendszer kialakítása a cél, ahol a középpontban az egyén áll, a szervezett szolgáltatások által minden szociális szükséglet kielégítésre kerüljön, ehhez pedig elengedhetetlen az együttműködés. A közös célok elérésében kiemelten fontos a települések együttgondolkodása.

A bizottság saját krízisalappal is rendelkezik. A cél előre nem tervezhető, felmerülő helyi igényekre, szükségletekre koncentráló támogatási forma. Ez a támogatás kivételes esetekre (súlyos gyermekbetegség, életveszély elhárítása) korlátozódik, vagyis a támogatás nem mindennapi esetekben történik. A támogatás elutasításáról, vagy odaítéléséről határozat és beszámoló készül.  A krízisalap felhasználása a GYEB felügyeletével valósul meg a krízisalap kezelési szabályzata szerint, a bizottság döntése alapján. Az elmúlt időszakban még nem érkezett kérelem krízis esetében.

A Gyerekesély Iroda működtetése

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.